Grad Kragujevac, Uprava za agrar

Korišćeni podsticaji za razvoj pčelarstva. Nagrada gradonačelnika povodom Trećeg Šumadijskog sajma poljoprivrede, poseta poljoprivrednom sajmu po izboru (Celje-Slovenija).

Regionalna agencija za mala i srednja preduzeća, Kragujevac

Učešće u edukacijama i programima za unapredjenje poslovanja – Mentoring program.

Adonis D.o.o.Soko Banja

Dugogodišnja saradnja na polju unapredjenja gajenja lekovitog i medonosnog bilja. Zajedno sa “Adonisom“ i Farmaceutskim fakultetom iz Beograda, a u okviru Udruženja “Dr Jovan Tucakov”, čiji je “BioDVIG“ aktivan član, dobijen Sertifikat iz oblasti samoniklog lekovitog i medonosnog bilja.

Vuplast d.o.o. Gornji Milanovac

Dugogodišnja saradnja na polju unapredjenja i sertifikacije ambalaže za pakovanje meda i ostalih pčelinjih proizvoda, kao i proizvoda na bazi meda i lekovitog bilja.

Novosadski sajam – Novi Sad

Učešće na Medjunarodnim sajmovima poljoprivrede Novosadskog sajma od 2003-2011 godine. Priznanja novosadskog sajma: Četiri pehara za kvalitet proizvoda (2005., 2005., 2008. i 2011. za visok kvalitet meda i pčelinjih proizvoda), Zlatna plaketa novosadskog sajma za kvalitet proizvoda (2007.), Zlatna povelja za kvalitet proizvoda (2012.). Trideset zlatnih i velikih zlatnih medalja sa Diplomama novosadskog sajma (2004., 2005., 2006., 2007., 2008., 2011., 2012.).

Beogradski sajam

Učešće na manifestacijama “Izložba lekovitog bilja, meda i preparata na bazi meda” (2003., 2004., 2005., 2006., 2007., 2008., 2009.).

Sertifikaciona kuća Evrocert Beograd

Setrifikati ISO 9001/2008, HACCP(CAC/RCP) 2007 godine, Resertifikacija 2010. godine. Stalni auditi.

Biljni centar “Magično bilje” i časopisi Magično bilje, Lekovit med

Prezentacija, reklama i prodaja proizvoda (med, mleč, polen i propolis, proizvodi na bazi meda i lekovitog bilja). Saradnja od 2006. godine. Časopisi promovišu zdravu ishranu, brigu o zdravlju i proizvode koji doprinose zdravom načinu života. Postoji puno tekstova i natpisa o proizvodima BioDVIG-a.

Republička veterinarska inspekcija

Stalni nadzor i kontrola. Nadzor nad proizvodima namenjenim izvozu.

Ministarstvo poljoprivrede, trgovine , šumarstva i vodoprivrede RS

Dobijeni Sertifikati: Rešenje za dozvolu za nastup na domaćem trzistu, Rešenje za dozvolu izvoza u zemlje van EU, Rešenje za dozvolu izvoza u zemlje EU i SAD.

Savez pčelarskih organizacija Srbije

Saradnja na polju unapredjenja pčelarstva. Saradnja i organizovani otkup i plasman srpskog meda na inostrana tržišta.

TV B92

Učešće u emisijama koje se bave pitanjima poljoprivrede i promovišu pčelarstvo kao poljoprivrednu granu. Emisija “Znanje na poklon”

Institut za javno zdravlje Kragujevac

Kontrola higijene u pogonu (higijena briseva radnih površina, opreme i pribora, vode, deratizacija, dezinfekcija i dezinsekcija)

“Bio lek” Biljna apoteka Jagodina

Distribucija proizvoda

Fakultet veterinarskih nauka Beograd

Saradnja na polju unapredjenja pčelarstva Srbije

Institut za higijenu i tehnologiju mesa Beograd

Uzorkovanje i analiza meda po planu samokontrole, kao i završna kontrola proizvoda namenjenih domaćem i inostranom trzistu (Ugovori o saradnji 2009., 2010., 2011., 2012.)

Radio Televizija Kragujevac

Prati rad BioDVIG-a od osnivanja, Emisije za poljoprivredu, pčelarstvo

Institut Intertek-Aplika Bremen

Analiza uzoraka meda (redovna analiza, polenska analiza, GMO analize, antibiotici, sulfonamidi i ostalo)