Otkup meda se vrši na osnovu mesečnog plana otkupa. Tačan termin preuzimanja meda definiše se najkasnije tri dana pre dolaska. Med se pri preuzimanju premerava, sačinjinjava se zapisnik o pruzimanju, izdaje priznanica o otkupu, proverava dokumentacija (dole pobrojana) poljoprivrednog gazdinstva proizvodjača i potpisuje ugovor o regulisanju odnosa izmedju pčelara i otkupljivača.